Mina vänner

Jag samarbetar med ett stort nätverk av specialister inom PR, kommunikation, copy, formgivning, foto med mera. Samarbetspartner väljs noga utifrån varje enskilt uppdrag. I nätverket ingår både frilansare och byråer i Sverige och Norden.

Hart Communications är medlem i de internationella PR-nätverken Just PR och Zone PR. Jag samarbetar också med kommunikationsbyrån Cloudberry.

Är du intresserad av samarbete?

Hör gärna av dig till Åsa Hart, asa.hart@hartcommunications.se.